Vergoeding hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden vaak vergoed. Meestal gebeurt dat door de zorgverzekeraar, maar vergoeding kan ook door een andere instantie worden toegekend. Bij welke instantie u moet zijn voor een vergoeding, hangt af van uw situatie: waar woont u, voor welke beperking wordt een oplossing gezocht en wat voor soort hulpmiddel is nodig.

Zorgverzekeraar

De meeste hulpmiddelen worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de regeling hulpmiddelen. (communicatiehulpmiddel, omgevingsbesturing, armondersteuning voor op de rolstoel, computeraanpassingen).


Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wanneer u zelfstandig woont en het hulpmiddel draagt ertoe bij dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen (rolstoel-aanpassingen, intercomsysteem). U kunt contact met de gemeente opnemen voor vergoeding van aard- en nagelvaste voorzieningen. De regels voor vergoedingen verschillen per gemeente.


UWV (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Alléén wanneer u een hulpmiddel (communicatiehulpmiddel, computeraanpassing, armondersteuning) wilt gebruiken om te kunnen studeren of werken, kan het hulpmiddel via het UWV door de WIA vergoed worden. Download direct het formulier vergoedingsaanvraag UWV.


WLZ (Wet Landurige Zorg)

Wanneer u in een verpleeghuis of revalidatiecentrum verblijft, kan een hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel of rolstoelaanpassing) via de instelling door de WLZ vergoed worden. Of dit zo is wordt bepaald door uw indicatie. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet ue een indicatie hebben voor verblijf én behandeling.


Geen vergoeding

Voor sommige kosten bestaan geen wettelijke regelingen of vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan de extra kosten voor vervoer, woninginrichting, computergebruik of specifieke hulpmiddelen. Mogelijk kunt u hiervoor wel terecht bij fondsen voor individuele hulp. Klik hier voor meer informatie over individuele financiële hulp van fondsen.


Epilepsiesignalering

CZ, Delta Lloyd en Ohra hebben een aanvullend pakket waarin de Emfit mat vergoedt wordt, met als voorwaarde dat de verzekerde een verklaring van SEIN of Kempenhaeghe heeft.

Specifiek voor epilepsiesignalering is er, onder voorwaarden, een mogelijkheid om dit hulpmiddel op proef te ontvangen om deze langer uit te kunnen proberen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Epilepsiefonds.

Scroll naar boven